Nytt projekt startar

Emilio är en av våra killar som jobbar med ett av de längre projekten vi bemannar. Vill du/ditt företag ha hjälp vid tillfälliga toppar-hastigt uppkomna vakanser, tveka inte att kontakta oss för mer information och en dialog kring vad vi kan göra för er.