Montering av staket

Grabbarna börjar få ordning på staketet, och projektet är i full fart! Vill du/ditt företag ha hjälp vid plötsligt uppkommen vakans, eller toppar i produktionen, tveka inte att kontakta oss för mer information.